Update cookies preferences

Microsoft Power Platform

O παραδοσιακός τρόπος πληροφόρησης έχει πλέον αλλάξει.

Οι φορητές συσκευές,  smartphones και tablets κυριαρχούν στην ψηφιακή εποχή. Οι σημερινοί χρήστες, χρησιμοποιούν πλέον εφαρμογές σε κάθε τομέα της καθημερινότητας τους. Οι σύγχρονες απαιτήσεις, στρέφουν και τις επιχειρήσεις στην ίδια κατεύθυνση. Η δυνατότητα χρήσης εφαρμογών (web – mobile apps) από τους εργαζομένους μιας επιχείρησης, αποτελεί σημαντικό πληροφοριακό βοήθημα για την απομακρυσμένη συνεργασία, με ασφάλεια και αμεσότητα. Οι  περισσότερες ωστόσο «out of the box»  λύσεις - εφαρμογές δεν ανταποκρίνονται στις ακριβείς επιχειρηματικές ανάγκες  του κάθε οργανισμού ή απαιτούν τροποποιήσεις ώστε να λειτουργήσουν σωστά με άλλα υφιστάμενα επιχειρηματικά προγράμματα.

Η infoLib αξιοποιώντας την καινοτόμο και ολοκληρωμένη Power Platform της Microsoft μπορεί να σχεδιάσει και να υλοποιήσει κατάλληλες εφαρμογές για τις δικές σας, ιδιαίτερες επιχειρηματικές ανάγκες

 

 

Η πλατφόρμα Microsoft Power Platform αποτελείται από τέσσερα βασικά προϊόντα:

  • - Power Apps,

  • - Power Automate,

  • - Power BI,

  • - Power Virtual Agents.

 

Power Apps

powerappsΤο Power Apps παρέχει ένα περιβάλλον ταχείας ανάπτυξης και δημιουργίας προσαρμοσμένων εφαρμογών για κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών σας. Διαθέτει services (υπηρεσίες), connectors (συνδέσεις διαλειτουργικότητας) και μια επεκτάσιμη υπηρεσία δεδομένων (Common Data Service) που  επιτρέπει την  ενοποίηση και αλληλεπίδραση με τα υπάρχοντα εταιρικά δεδομένα. Οι μηχανικοί λογισμικού, της infolib μέσω του Power Apps μπορούν να αναπτύξουν εφαρμογές, με απλό περιβάλλον εργασίας, που θα διευκολύνουν τους εργαζόμενους σας στην καθημερινή τους συνεργασία και στην διαχείριση των εταιρικών  πληροφοριών.  Το Power Apps επιτρέπει τη δημιουργία εφαρμογών web και εφαρμογών για κινητές συσκευές προσφέροντας ενοποιημένο και ασφαλές περιβάλλον για σας και τους εργαζομένους σας.

 

 

Power Automate

power automateΤο Power Automate επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν αυτοματοποιημένες ροές εργασίας μεταξύ εφαρμογών και υπηρεσιών. Βοηθά στην αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως η επικοινωνία, οι συλλογές δεδομένων και οι εγκρίσεις αποφάσεων.

Μην σπαταλάτε σημαντικές παραγωγικές ώρες για τη σύνταξη του ίδιου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για μια εβδομαδιαία ενημέρωση ή παρακολουθώντας τα βήματα μιας εγκριτικής ροής. Όχι μόνο για τον μεμονωμένο χρήστη, αλλά και για την επιχείρηση (τμήματα ή καθολικά) το Power Automate επιτρέπει τη δημιουργία της αυτοματοποίησης διαδικασιών εγκριτικών ροών. Οι μηχανικοί μας μπορούν να παραμετροποιησουν το Power Automate  ώστε  να αυτοματοποιήσει τις εταιρικές εργασίες (work tasks), του οργανισμού σας παρέχοντας πλήρη έλεγχο της εξέλιξης τους.

 

 

Power BI

power bi

Το Power BI (Business Intelligence) είναι μια υπηρεσία επιχειρηματικής ανάλυσης (business analytics) που παρέχει πληροφορίες για την ανάλυση  σύνθετων εταιρικών δεδομένων. Μπορεί να απεικονίσει αυτές τις πληροφορίες μέσω  αναφορών  και γραφημάτων (reports and dashboards) για να δίνει δυνατότητα γρήγορων και σωστών στρατηγικών αποφάσεων. Το Power BI μπορεί να  χρησιμοποιηθεί κλιμακωτά σε έναν οργανισμό και διαθέτει ενσωματωμένη λειτουργικότητα και ασφάλεια που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να εστιάζουν στη χρήση και αξιοποίηση δεδομένων περισσότερο από τη διαχείρισή τους.

Μπορείτε να θεωρήσετε το Power BI ως το σκέλος ανάλυσης και πληροφοριών της πλατφόρμας Microsoft Power Platform. Οι έμπειροι σύμβουλοι μας μπορούν να ααξιοποιήσουν τα επιχειρηματικά δεδομένα δίνοντας την δυνατότητα να τα παρουσιάσετε με τρόπους που είναι πιο κατανοητοί για όλους τους χρήστες. Μια γραφική απεικόνιση (dashboard) του Power BI θα μπορούσε ενδεχομένως να αντικαταστήσει μια μόνιμη σύσκεψη για να αναφέρει τις μετρήσεις της εταιρείας, όπως τα δεδομένα πωλήσεων, η πρόοδος σε σχέση με τους στόχους ή η απόδοση των υπαλλήλων και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την λήψη βέλτιστων επιχειρηματικών αποφάσεων

 

 

Power Virtual Agents

power virtual agents

Οι μηχανικοί της infolib μπορούν να κατασκευάσουν και να παραμετροποιησουν Power Virtual Agents και να δημιουργήσουν ισχυρά chatbots για την εταιρείας σας.

Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τις δικές σας λύσεις συνομιλίας, chatbots, για την διευκόλυνση της πλοήγησης των επισκεπτών του website σας, με στοχευμένο περιεχόμενο. Η χρήση των Virtual Agents προσφέρει χρήσιμα στοιχεία πλοήγησης των επισκεπτών του website σας, που μπορούν να συμβάλουν στην βελτίωση των υπηρεσιών σας. Οι μηχανικοί μας μπορούν να κατασκευάσουν chatbots που θα διευκολύνουν τους εργαζομένους σας στις εταιρικές διαδικασίες και εξωτερικούς κανονισμούς. Το Power Virtual Agents είναι μέρος της πλατφόρμας Microsoft Power Platform, ως εκ τούτου, η ενσωμάτωση σε υπάρχοντα συστήματα της. Παράλληλα επιτρέπει την συμβατότητα και χρήση εκατοντάδων συνδέσεων διαλειτουργικότητας (connectors) που υπάρχουν στο «οικοσυστήματά» της πλατφόρμας Microsoft Power Platform. Μπορούμε να σχεδιάσουμε chatbots που να εκτελέσουν μια ενέργεια, καλώντας απλά μια ροή Power Automate (flow) ή να απαντάνε άμεσα σε καθημερινά, συνηθισμένα ερωτήματα των πελάτων σας, χωρίς να επιβαρύνουν με τηλεφωνήματα τον οργανισμό σας.

Χαρακτηριστικά

Μεταξύ των προγραμμάτων που αναφέρονται παραπάνω, υπάρχουν Cross Cutting χαρακτηριστικά που επιτρέπουν στην Microsoft Power Platform να αξιοποιηθεί στο έπακρο των δυνατότητων της προς όφελος της εταιρείας σας. Μερικά από αυτά είναι:

Το AI Builder που μας επιτρέπει να προσθέσουμε δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης (Artificial IntelligenceAI) στις ροές εργασίας και στις Microsoft Power Apps, που θα δημιουργήσουμε για την εταιρείας σας. Αξιοποιώντας το AI Builder θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πληροφορίες ώστε να προβλέπετε αποτελέσματα και να βελτιώσετε την απόδοση της επιχείρησης σας.

Το Common Data Service  είναι μια επεκτάσιμη υπηρεσία δεδομένων και μια πλατφόρμα εφαρμογών που μας επιτρέπει να αποθηκεύουμε και να διαχειριζόμαστε με ασφάλεια δεδομένα από πολλαπλές πηγές και να ενσωματώνουμε αυτά τα δεδομένα σε επιχειρηματικές εφαρμογές χρησιμοποιώντας ένα κοινό μοντέλο δεδομένων για να εξασφαλίζουμε ευκολία και συνέπεια στους χρήστες μας. Το Common Data Service  είναι το κοινό νόμισμα που επιτρέπει στα στοιχεία της πλατφόρμας Microsoft Power Platform να συνεργάζονται. Είναι το θεμέλιο που επιτρέπει την ενοποίηση (consolidation), την εμφάνιση (display) και το χειρισμό (manipulation) των δεδομένων.

Οι Connectors  μας επιτρέπουν να συνδέσουμε εφαρμογές, δεδομένα και συσκευές στο cloud. Σκεπτείτε τους Connectors σαν τις γέφυρες κατά μήκος των οποίων ταξιδεύουν οι πληροφορίες και οι εντολές. Υπάρχουν περισσότερες από 275 συνδέσεις για την πλατφόρμα Microsoft Power Platform, επιτρέποντας την διαλειτουργική διασύνδεση όλων των δεδομένων και των εταιρικών εφαρμογών σας. Παραδείγματα δημοφιλών Connector (συνδέσεων) είναι το Salesforce, το Office 365, το Twitter, το Dropbox, οι υπηρεσίες Google και πολλά άλλα.

Δείτε πώς πραγματικοί πελάτες εξασφαλίζουν πραγματικά αποτελέσματα

 

Αποκτήστε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα συνδέοντας όλα τα δεδομένα σας

Συνδεθείτε σε εκατοντάδες προελεύσεις δεδομένων εξαρχής χρησιμοποιώντας μια βιβλιοθήκη συνδέσεων και το Common Data Service, προκειμένου να συνδυάσετε τα δεδομένα σας και να ανακαλύψετε πληροφορίες, καθώς και να προσαρμόσετε και να επεκτείνετε τις δυνατότητες του Office 365, του Dynamics 365 και του Azure.

Η infoLib, σαν πιστοποιημένος silver συνεργάτης της Microsoft, μπορεί να σας παρέχει την δυνατότητα της κατάλληλης παραμετροποίησης, εγκατάστασης και υποστήριξης στην ορθή λειτουργία, του Microsoft Power Platform καθώς και όλης της πλατφόρμας Microsoft 365, πρώην Office 365, που θα επιλέξετε για την εταιρία σας.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Αξιοποιήστε την ομάδα της infolib τώρα

Διεύθυνση γραφείων:

Λεωφόρος Ιασωνίδου 7, Ελληνικό, T.K.167 77, Ελλάδα

Τηλέφωνικό Κέντρο: 210 67 54 610
Φάξ: 210 67 55 390

E-mail:
Γενικές πληροφορίες: [email protected] 
Τμήμα Προσωπικού: [email protected]
Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η: 5768501000