Συστήματα ενοποίησης γραμμών internet - Internet Load Balance and Failover - Internet Bonding

Παρέχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό ώστε να προσφέρουμε στην υποδομή της επιχείρησης σας αδιάλειπτη σύνδεση στο internet με πολύ καλές ταχύτητες. 

Εάν δεν μπορείτε να πάρετε την ταχύτητα που θέλετε από την γραμμή του internet που διαθέτετε δεν χρειάζετε να μοιράζετε γραμμές σε ομάδες υπολογιστών. Δείτε τις πιο κάτω λύσεις:

 

Internet Load Balance

Σύνδεση 2 ή περισσοτέρων γραμμών internet (DSL-VDSL-FIBER-SAT κλπ) σε μία. Οι χρήστες βγαίνουν στο internet πάντα από την γραμμή που έχει την λιγότερη κίνηση. Οι χρήστες δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι για να λειτουργήσει, όλα γίνονται αυτοματοποιημένα.

Internet Failover

Σύνδεση 2 ή περισσοτέρων γραμμών internet (DSL-VDSL-FIBER-SAT κλπ). Οι χρήστες βγαίνουν στο internet πάντα από την γραμμή που έχουμε επιλέξει. Σε περίπτωση αστοχίας της γραμμής αυτής (αποσύνδεση-βλάβη) η σύνδεση μεταφέρεται στην επόμενη ενεργή γραμμή και οι χρήστες συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση στο internet χωρίς να κάνουν κάτι για να λειτουργήσει, όλα γίνονται αυτοματοποιημένα.

Internet Load Balance and Failover

Σύνδεση 2 ή περισσοτέρων γραμμών internet (DSL-VDSL-FIBER-SAT κλπ) σε μία. Οι χρήστες βγαίνουν στο internet πάντα από την γραμμή που έχει την λιγότερη κίνηση. Σε περίπτωση αστοχίας κάποιων από τις γραμμές (αποσύνδεση-βλάβη) η σύνδεση επιτυγχάνετε ακόμα και με μια ενεργή γραμμή. Οι χρήστες δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι για να λειτουργήσει, όλα γίνονται αυτοματοποιημένα.

Internet Bonding

Σύνδεση 2 ή περισσοτέρων γραμμών internet (DSL-VDSL-FIBER-SAT κλπ) σε μία με ονομαστική ταχύτητα την ταχύτητα και τον 2-3 γραμμών που έχουμε π.χ. εάν έχουμε 2 γραμμές των 30Mbps η ονομαστική ταχύτητα της γραμμής θα είναι 60Mbps. Οι χρήστες βγαίνουν στο internet και από τις 2 γραμμές. Σε περίπτωση αστοχίας κάποιων από τις γραμμές (αποσύνδεση-βλάβη) η σύνδεση επιτυγχάνεται ακόμα και με μια ενεργή γραμμή. Οι χρήστες δεν χρειάζετε να κάνουν κάτι για να λειτουργήσει, όλα γίνονται αυτοματοποιημένα.

 

Υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης και ελέγχου των γραμμών σύνδεσης ιντερνέτ και των φυσικών μηχανών της υποδομής σας.

Διεύθυνση γραφείων:

Λεωφόρος Ιασωνίδου 7,
Ελληνικό, T.K.167 77,
Ελλάδα

Τηλέφωνικό Κέντρο: 210 67 54 610
Φάξ: 210 67 55 390

E-mail:
Γενικές πληροφορίες: infolib@infolib.gr 
Τμήμα Προσωπικού: hr@infolib.gr