Σύνδεση 2 ή περισσότερων σημείων μέσω internet - VPNTunneling

Δυνατότητα δημιουργίας Point to Point συνδέσεων μέσω κρυπτογραφημένων καναλιών. Σας παρέχουμε και παραμετροποιούμε τον απαραίτητο εξοπλισμό για να συνδέσετε δυο ή περισσότερα απομακρυσμένα σημεία της υποδομή σας.

Διεύθυνση γραφείων:

Λεωφόρος Ιασωνίδου 7,
Ελληνικό, T.K.167 77,
Ελλάδα

Τηλέφωνικό Κέντρο: 210 67 54 610
Φάξ: 210 67 55 390

E-mail:
Γενικές πληροφορίες: infolib@infolib.gr 
Τμήμα Προσωπικού: hr@infolib.gr