Σύνδεση τερματικών στο δίκτυο της εταιρίας μέσω internet - VPN Road Warrior (Client-to-Gateway)

Δυνατότητα κρυπτογραφημένης επικοινωνίας των τερματικών της επιχείρησης σας (υπολογιστές, laptop, κινητά τηλέφωνα),  μέσω Internet, με τα κεντρικά. Παρέχουμε και παραμετροποιούμε τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση VPN συνδέσεων των πωλητών με τα κεντρικά.

Δυνατότητα δημιουργίας Point to Point κρυπτογραφημένων συνδέσεων υπαλλήλων από το σπίτι τους, στην επιχείρηση κ.λπ.

Διεύθυνση γραφείων:

Λεωφόρος Ιασωνίδου 7,
Ελληνικό, T.K.167 77,
Ελλάδα

Τηλέφωνικό Κέντρο: 210 67 54 610
Φάξ: 210 67 55 390

E-mail:
Γενικές πληροφορίες: infolib@infolib.gr 
Τμήμα Προσωπικού: hr@infolib.gr